Offer.

Can we help You ?

Offer

In our offer you will find a wide range of services and products which are precisely tailored
to customers’ needs and correct all defects of vision.

Glasses

On the basis of the company’s long-term experience in the market we have prepared for you an offer that encompasses a wide range of glasses frames, that will satisfy your needs regardless of age, expectations or financial capabilities.

We offer you frames signed not only by world-famous designers, but also produced by domestic manufacturers.
Sales assistants taking advantage of experience and keeping abreast of fashion, will help you find the perfect frames. By fitting the glasses to a face there are many design factors taken in consideration, such as the shape of your face, type of beauty, age, personality, lifestyle and dressing style.

Our company provides a wide choice of mineral and organic lenses from renowned producers. Such lenses correct spherical vision defect (monofocal), astigmatism (toric) and presbyopia (progressive and bifocal) as well. We deliver the best services to our clients. To visually impaired visitors we particularly recommend macro-reflective lenses, that are much thinner and lighter.

We are also a supplier of a wide range of sunglasses with lenses, that protect your eyes from harmful UV radiation.

Contact lenses

As part of our services we offer you a wide variety of contact lenses. We recommend new- generation contact lenses made of high-tech materials, that guarantee health of your eyes and wearing comfort. If you want to start wearing contact lenses, it is obligatory to undergo specialized examination and choose the best for you contact lenses. We offer our customers, who want to try contact lenses for the first time, a free pair of ones, just after paid examination and matching.

Services

Computer-assisted preliminary eye examination
Complete eye examination performed by ophthalmologists,
Choosing right glasses
Choosing right spectacle frames

Creating your individual glasses
Choosing right contact lenses
Instructions how to take care of your contact lenses
Demonstration how to apply and remove your contact lenses

Our brands
prada
porshe
kors
gucci
dior
diG
raz
mcqueen
jimmz
ford
fendi
arm
carrera
claudia
jaguar
marc
oakleey
merc
ysl
versace
trus
ralph
chloe
cavali
adidas
escada
max
nike
real
valentino
abram
boss
exte
hilfi
jop
persol
dawidiw
givenchy
jcavali
jil
laocste
beldef
Regulamin i programy

REGULAMIN SPRZEDAŻY

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin stanowi ogólne warunki umów sprzedaży wysyłkowej prowadzonej na terenie Polski przez Salon Optyczno-Okulistyczny Mirella i Maciej Chojnowscy ul. ul. Małogroblowa 4 86-300 Grudziądz zawieranych przy wykorzystaniu serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem optykchojnowski.pl (dalej SERWIS).
 2. Składanie zamówień
  1. Możliwość składania zamówień w Serwisie mają wyłącznie klienci (pacjenci), którzy przed złożeniem zamówienia przeszli specjalistyczne badanie wzroku i dopasowanie soczewek kontaktowych oraz otrzymali klucz rejestracyjny, umożliwiający zalogowanie się w Serwisie (dalej „Klienci”).
  2. Zamówienia w Serwisie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  3. Aktualne informacje o dostępnym asortymencie znajdują się na stronach Serwisu. Przyjmuje się jedynie zamówienia na komplety soczewek kontaktowych w oryginalnych opakowaniach producenta, zgodnie z informacjami zamieszczonymi w Serwisie. Nie prowadzi się sprzedaży soczewek kontaktowych na sztuki lub w ilościach innych niż wskazane na stronach Serwisu.
  4. Składając Zamówienie klient potwierdza, że rodzaj oraz parametry zamawianych soczewek kontaktowych są zgodne z wynikami specjalistycznych badań wzroku i dopasowania soczewek kontaktowych.
  5. Złożenie zamówienie następuje przez wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia i naciśnięcie przycisku „Zamawiam” (złożenie oferty przez Klienta).
  6. Salon Optyczno-Okulistyczny Mirella i Maciej Chojnowscy niezwłocznie potwierdzi wpłynięcie zamówienia Klienta na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia. Potwierdzenie zamówienia nastąpi po wpłynięciu należności na konto Salon Optyczno-Okulistyczny Mirella i Maciej Chojnowscy.
  7. Informacje zamieszczone na stronach Serwisu uważa się za zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 3. Płatność
  1. Klient może dokonać płatności za towary zakupione w Serwisie przelewem bezpośrednim na rachunek Salon Optyczno-Okulistyczny Mirella i Maciej Chojnowscy;
  2. W przypadku płatności przelewem bezpośrednim należy przelać wyliczoną kwotę na rachunek Salon Optyczno-Okulistyczny Mirella i Maciej Chojnowscy nr 48 1140 2017 0000 4102 0484 6343. W tytule płatności należy podać numer zamówienia. Zamówienie zostanie skierowane do realizacji niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty.
  3. Koszty dostawy obciążają Sprzedającego.
  4. Na żądanie klienta jest wystawiana faktura VAT.
 4. Realizacja zamówienia
  1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni.
  2. W przypadku złożenia zamówienia obejmującego towary o różnym czasie dostępności, którego realizacja następuje w jednej przesyłce, czas realizacji zamówienia jest czasem realizacji dla najpóźniej dostępnego produktu.
  3. Czas transportu wynosi do 7 dni roboczych.
 5. Odstąpienie od umowy i reklamacje
  1. Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty doręczenia zamówionego towaru na adres: Salon Optyczno-Okulistyczny Mirella i Maciej Chojnowscy ul. ul. Małogroblowa 4 86-300 Grudziądz, wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy oraz wskazaniem numeru rachunku bankowego Klienta.
  2. Reklamacje dotyczące wad towarów lub uszkodzeń powstałych podczas transportu mogą być składane na piśmie na adres Salon Optyczno-Okulistyczny Mirella i Maciej Chojnowscy, ul. ul. Małogroblowa 4 86-300 Grudziądz. Klient wraz z reklamacją zobowiązany jest zwrócić reklamowany towar z podaniem numeru zamówienia, imienia, nazwiska oraz adresu, a także opisem wady towaru oraz w przypadku uszkodzenia transportowego także protokołu uszkodzenia przesyłki.
  3. W przypadku reklamacji soczewek kontaktowych niezbędne jest ich zabezpieczenie przed wyschnięciem. W celu zabezpieczenia przed wyschnięciem soczewki należy włożyć do pojemniczka przeznaczonego do ich przechowywania, zalać płynem pielęgnacyjnym oraz dokładnie zamknąć pojemniczek.
  4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, zaleca się spisanie razem z pracownikiem poczty lub firmy kurierskiej protokołu uszkodzenia przesyłki.
  5. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji towary zostaną odesłane do Klienta
  6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Salon Optyczno-Okulistyczny Mirella i Maciej Chojnowscy wymieni towar reklamowany na wolny od wad lub jeśli nie będzie możliwości wymiany, dokona na rzecz klienta zwrotu ceny towaru.
 6. Ochrona danych osobowych i prywatności
  1. Salon Optyczno-Okulistyczny Mirella i Maciej Chojnowscy informuje, że dane osobowe podane podczas rejestracji w Serwisie są przetwarzane w celu realizacji zamówień Klienta. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania i usuwania.
  2. Aktualizacja danych podanych podczas rejestracji w Serwisie następuje za pomocą formularza dostępnego po zalogowaniu się w Serwisie.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Prawem właściwym dla umów zawieranych na podstawie niniejszego regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych umową lub regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego o umowie sprzedaży oraz innych właściwych ustaw szczególnych. W przypadku niezgodności niniejszego regulaminu i związanej z nim dokumentacji z przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów, pierwszeństwo w stosowaniu mają przepisy dotyczące ochrony konsumentów.
  2. Treść niniejszego regulaminu jest doręczana Klientowi przez jego udostępnienie w Serwisie. Klient ma możliwość pobrania i zapisania niniejszego regulaminu w każdej chwili po zalogowaniu się do Serwisu. Salon Optyczno-Okulistyczny Mirella i Maciej Chojnowscy potwierdza na piśmie wymagane prawem informacje wraz z realizacją zamówienia.

Polityka prywatności serwisu www.optykchojnowsk.pl

I. Informacje ogólne.

1. Operatorem Serwisu www.optykchojnowski.pl jest właściciel serwisu
2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”).
c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego nazwa.pl funkcjonującego pod adresem www.nazwa.pl

II. Informacje w formularzach.

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

III. Informacja o plikach cookies.

1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

IV. Logi serwera.

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. Informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
5. Udostępnienie danych.

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
a. Internet Explorer
b. Chrome
c. Safari
d. Firefox
e. Opera
f. Android
g. Safari (iOS)
h. Windows Phone
i. Blackberry

Back to Top