Zakładanie i zdejmowanie soczewek kontaktowych

Przygotowanie

  • Nową soczewkę można użyć tylko po sprawdzeniu, że jest zanurzona w roztworze, w opakowaniu szczelnie zamkniętym folią.
  • Przed dotknięciem soczewki zawsze należy dokładnie umyć ręce i wytrzeć je do sucha.
  • Nie wolno zakładać soczewki kontaktowej innej osoby.

Zakładanie soczewek

Przed założeniem soczewek spłucz je płynem wielofunkcyjnym i upewnij się, że są wywinięte na właściwą stronę (brzegi soczewki bardziej wychylone do wewnątrz). Połóż soczewkę na palcu wskazującym, a palcem środkowym ściągnij w dół dolną powiekę. Palcem wskazującym drugiej dłoni pociągnij w górę górną powiekę. Nałóż soczewkę na oko.

Zdejmowanie soczewek

Rozsuń powieki środkowymi palcami obu dłoni. Spójrz w górę i palcem wskazującym dolnej dłoni ostrożnie zsuń soczewkę w dół, na białą część oka. Delikatnie uchwyć soczewkę, opuszkami kciuka i palca wskazującego. W identyczny sposób zdejmij drugą soczewkę.

Film pokazujący jak zakładać i zdejmować soczewki kontaktowe: